THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bà Nguyễn Quỳnh Mai thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh. 30/12/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư vào Dự án khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu. 29/12/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh 24/12/2021
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về Ngày đăng ký cuối cùng. 07/12/2021
Báo cáo về Ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 07/12/2021
Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng. 01/12/2021
Thông Báo về việc Niêm yết và Giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. 29/11/2021
Quyết định Thay đổi đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh 26/11/2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý các khoản thù lao và thưởng các năm 2018, 2019, 2020. 23/11/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc "Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu". 23/11/2021